Työnantajan kustantama hieronta

Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen hierontaa verovapaana etuna. Tarjoa työntekijöillesi mahdollisuus työkykyä ylläpitävään ja virkistävään hierontaan!

”Työnantaja voi virkistystoimintana tehdä sopimuksen hierontapalveluiden tuottajan kanssa henkilökunnan käynneistä.

Etujen on oltava kustannuksiltaan kohtuullisia. Työnantajan järjestämissä kollektiivisissa eduissa kohtuullisuudelle ei ole  määritelty tarkkaa euromäärää.

On kuitenkin huomattava, että jos työntekijä menee oma-aloitteisesti hierojalle ja työnantaja korvaa palkansaajalle hänen jo maksamansa laskun, kysymyksessä ei ole työnantajan järjestämä toiminta. Työnantaja korvaa tällöin palkansaajan elantokustannuksia, ja laskun määrä on palkkaa.”

Katso tarkemmin

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Tyontekijan_omaehtoinen_liikunta_ja_kult(9989)#Työnantajan järjestämä vir1

(kohta 4 tavanomainen liikuntapalvelu)